Korekta

Korekta to czynność zbliżona do redakcji językowej, ale przeprowadzana w ograniczonym zakresie.

Jeśli Państwa tekst wydaje się Państwu w miarę poprawny lub nie życzą sobie Państwo ingerencji stylistycznych czy merytorycznych, proszę skorzystać z usługi korekty.

Usługa obejmuje:

 • usunięcie błędów ortograficznych i literówek,
 • usunięcie zbędnych spacji
 • zastosowanie poprawnej interpunkcji,
 • poprawę błędów fleksyjnych i składniowych,
 • sformatowanie tekstu
  (odpowiedni zapis: dialogów, cytatów, wyliczeń; przypisów, tabel, wykresów, opisów ilustracji; bibliografii, indeksu, spisu treści, i in.),

oraz ponadto (dotyczy tekstów po składzie):

 • poprawienie niewłaściwego przenoszenia i dzielenia wyrazów,
 • zaznaczenie „wiszących” wyrazów, wersów,
 • ujednolicenie czcionek i wyróżnień w tekście,
 • sprawdzanie krzyżowe,
 • weryfikacja kompletności materiału.

Korekta tekstów w wersji elektronicznej przeprowadzana jest przy włączonej funkcji śledzenia zmian, w przypadku tekstów w formacie PDF – za pomocą znaczników i komentarzy.

Korekta tekstów na wydrukach wykonywana jest tradycyjnie, czyli z użyciem znaków korektorskich.