Redakcja językowa

Redakcja językowa to pierwszy etap pracy nad istniejącym już tekstem.

Czynność ta polega na wskazaniu i poprawieniu wszelkich błędów językowych, stylistycznych oraz rzeczowych, tak aby czytany tekst był jasny, zrozumiały i nie odrywał uwagi czytelnika od samej treści przekazu.

Usługa obejmuje:

  • usunięcie błędów ortograficznych i literówek,
  • zastosowanie poprawnej interpunkcji,
  • poprawę błędów fleksyjnych i składniowych,
  • poprawę błędów frazeologicznych,
  • sformatowanie tekstu (odpowiedni zapis: dialogów, cytatów, wyliczeń; przypisów, tabel, wykresów, opisów ilustracji; bibliografii, indeksu, spisu treści, i in.),
  • poprawki stylistyczne (usunięcie powtórzeń, dostosowanie stylu do wypowiedzi, dbałość o jasność, zwięzłość i prostotę języka),
  • zaznaczenie błędów logicznych (m.in. wewnętrznych sprzeczności; zaburzeń w następowaniu po sobie zdań, akapitów, rozdziałów),
  • poprawienie błędów rzeczowych dotyczących ogólnej wiedzy o świecie (m.in. dat wydarzeń historycznych, imion i nazwisk znanych postaci, tytułów książek i czasopism, nazw geograficznych, nazw instytucji, urzędów, itp.).

Redakcja językowa wykonywana jest elektronicznie, w pliku tekstowym przy włączonej funkcji śledzenia zmian, dzięki czemu autor tekstu widzi, co zostało zmienione w dokumencie.

Po zapoznaniu się z tekstem po redakcji i ewentualnym odrzuceniu niektórych poprawek, można zapisać zmiany za pomocą opcji: „Zaakceptuj wszystkie zmiany w dokumencie” (MS Word).